Systeembehandeling

Filters

Locatie
Clientgroep
Duur
Financieringsvorm
Intensiteit
Leeftijd
Problematiek
Setting
Vorm

Resultaten (16)

  • Ambulante Spoedhulp is bedoeld voor gezinnen (met kinderen 0-23 jaar; alle ontwikkelingsniveaus) met een crisis of een spoedeisende opvoedingssituatie
    Bekijk meer
  • De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor cliënten met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele) opvoeders
    Bekijk meer
  • Beter met Thuis is een combinatie van residentiële en gezinsbehandeling waarbij zowel met het kind (LVB, 6-16 jaar) als met de ouders intensief gewerk
    Bekijk meer
  • FACT is bedoeld voor jeugdigen (LVB, 0-21 jaar) of volwassenen (LVB, vanaf 21 jaar) met psychiatrische problematiek en hun ouders/netwerk gericht op h
    Bekijk meer
  • Gezins-PMT is bedoeld voor gezinnen met één of meerdere gezinsleden met een lichte verstandelijke beperking en sociaal-emotionele problematiek en/of e
    Bekijk meer
  • HouVast is een ambulant zorgaanbod, bedoeld voor ouders met een lichte verstandelijke beperking (LVB) die opvoed- en opgroeiproblemen hebben of dreige
    Bekijk meer
  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is bedoeld voor gezinnen met minimaal één kind (met LVB, tussen 0 en 23 jaar) met meerdere en complexe pr
    Bekijk meer
  • KeK (Kort en Krachtig) biedt systeemgerichte interventies gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar met opvallend gedrag. KeK zet gespecialiseerde kennis
    Bekijk meer
  • Multisysteem Therapie (MST) is bedoeld voor jongeren van 12-18 jaar (IQ vanaf 70) en hun gezin en richt zich op het versterken van de steun van ouders
    Bekijk meer
  • De Ouder-Baby Behandeling binnen SHL is bedoeld voor ouder(s) met een LVB die een pasgeboren baby (0 tot 1 jaar) hebben of nog zwanger zijn en is geri
    Bekijk meer
  • Ouder-kind behandeling is bedoeld voor ouders met een (vermoeden van) lichte verstandelijke beperking (LVB) die problemen ervaren in de relatie met hu
    Bekijk meer
  • Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders, verzorgers en familiekring van kinderen/jongeren/ volwassenen die bij ’s Heeren Loo therapie of dagbehandelin
    Bekijk meer
  • Samen Stevig Staan is een behandelprogramma voor jeugdigen 9 tot 16 jaar met een lichte verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen. D
    Bekijk meer
  • Systeem- of familietherapie is bedoeld voor gezinnen waarbij wordt vermoed dat de klachten van een cliënt te maken hebben met onderlinge interactiepat
    Bekijk meer
  • Theraplay is een therapievorm bedoeld voor cliënten met een beperking (vanaf 0 jaar; alle niveaus) en hun ouders/ begeleiders en kan worden ingezet in
    Bekijk meer
  • Video-hometraining in de thuissituatie en video-interactiebegeleiding in een behandel/leefgroep zijn gericht op het verbeteren van de communicatie tus
    Bekijk meer

Heb je hulp nodig bij het vinden van het best passende zorgproduct voor je cliënt of iemand die je kent? Neem dan contact op met klantcontact landelijk via telefoonnummer: 0800 - 3 55 55 55 of mail naar klantcontact.landelijk@sheerenloo.nl Zij helpen je graag verder!