Duurzame organisatie

’s Heeren Loo staat midden in de samenleving en draagt graag bij aan de wereld om haar heen. Zo werken we voortdurend aan de duurzaamheid van onze organisatie. Want we willen de aarde niet slechter achterlaten voor volgende generaties. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid, passend bij de cliënt, zijn familie, medewerkers en de omgeving.

Zorg voor elkaar, zorg voor onze omgeving

Waar ontmoeting is, ontstaat begrip en zorg voor elkaar. Daarom stimuleren we ontmoetingen tussen cliënten, hun familieleden, medewerkers en de mensen om ons heen. Cliënten doen bijvoorbeeld werkzaamheden in dienst van de samenleving. Van het onderhoud van landgoederen tot het schoonhouden van plantsoenen en pleinen. En van het ophalen van glas en oud papier tot het kweken van groenten. Omgekeerd zijn omwonenden welkom bij 's Heeren Loo, bijvoorbeeld op onze woonzorgparken, in onze winkels, horecavoorzieningen of tijdens de landelijke klusdag NL- Doet.

Duurzame bedrijfsvoering

’s Heeren Loo wil de wereld leefbaar door kunnen geven aan de toekomst. Duurzaam ondernemen is daarom terug te vinden in al onze bedrijfsonderdelen. Bijvoorbeeld binnen vastgoed en alledaagse bedrijfsvoering. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie van woningen, recycling en elektrische auto’s. Inmiddels zijn we brons gecertificeerd voor de Milieuthermometer Zorg. Hiermee waarborgen wij onze duurzame bedrijfsvoering.

Green Deal

’s Heeren Loo is één van de ondertekenaars van de Green Deal: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Het is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse zorgorganisaties en het Ministerie van VWS. Doel van deze samenwerking is dat 80 procent van de ziekenhuizen en de helft van de overige zorginstellingen in Nederland eind 2018 gestructureerd werkt aan verduurzaming van hun organisatie. Dit om de klimaatdoelstellingen te halen. Zij legden de afspraken vast in de Green Deal. Jan Fidder, lid raad van bestuur van ’s Heeren Loo, is ambassadeur van Green Deal. Deelnemers wisselen informatie uit over bijvoorbeeld energiebesparing, afvalbeheer en het tegengaan van voedselverspilling.

Iedereen draagt zijn steentje bij

Ook medewerkers en cliënten dragen hun steentje bij door duurzaam te werken en te leven. Zo is er aandacht voor kleine dingen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het licht uitdoen als je weggaat, of de verwarming ’s nachts lager te zetten.

Opleiding ‘Het milieu en ik’ voor cliënten

’s Heeren Loo en de academie voor Zelfstandigheid ontwikkelden voor cliënten het educatief pakket ‘Het milieu en ik’. Aan de hand van opdrachtkaarten kunnen cliënten op zoek gaan naar wat milieu en duurzaamheid is. 

ISO 26000 referentiekader

Ons referentiekader is de wereldwijd geaccepteerde richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties ISO 26000. Dit kader helpt ons om onze visie op duurzaamheid na te leven en om er verantwoording over af te leggen. Het kader bestaat uit twee onderdelen:

  • Zelfverklaring ISO 26000: een door de voorzitter van de Raad van Bestuur ondertekende verklaring dat ’s Heeren Loo jaarlijks openheid geeft over de gemaakte keuzes ten aanzien van haar duurzame keuzes.
  • Duurzaamheidsrapport: een onderbouwende rapportage waarin ’s Heeren Loo beschrijft hoe de organisatie vorm en inhoud geeft aan haar duurzame strategie.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven