Medezeggenschap cliënten

Cliënten en hun verwanten oefenen invloed uit op onze organisatie. Dat vinden wij belangrijk, want hun mening doet ertoe. Cliënten en hun verwanten weten immers zelf het beste wat zij willen of wat beter kan. Zij geven hun mening in centrale en regionale cliëntenraden. En zij adviseren en infomeren over uiteenlopende thema’s.

Regio Cliëntenraad

Iedere regio van 's Heeren Loo heeft een eigen cliëntenraad. Leden van de regionale cliëntenraden praten met hun regiodirecteur over onderwerpen in de regio aangaan. Uitvoering van de Wet zorg en dwang, invulling van de vrijetijdsbesteding en jaarplan van de regio. De cliëntenraad bestaat uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad.

De medezeggenschap van cliënten en verwanten is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Centrale Cliëntenraad

Leden van de centrale cliëntenraad praten over belangrijke thema’s met de raad van bestuur.

De centrale cliëntenraad is op dezelfde manier opgebouwd als de regionale raden en bestaat uit een cliëntendeelraad en een verwantendeelraad. De leden van de centrale raad zijn afgevaardigd vanuit de regionale cliëntenraden.

Albertine Ravensbergen is voorzitter van de verwantendeelraad van de centrale cliëntenraad:

“De centrale cliëntenraad behartigt de belangen op het gebied van medezeggenschap van alle cliënten van ’s Heeren Loo. Het gaat daarbij om beleidsmatige besluiten die gelden voor het grootste deel van de cliënten. Ik vind dat belangrijk. Want het geeft cliënten eigen regie als besluiten met hen genomen worden en niet over hen. Het vergroot hun kwaliteit van leven.”

Lees het hele interview met Albertine

Meer weten?

Wil je meer weten over de medezeggenschap van cliënten en verwanten? Lees dan het jaarverslag of de medezeggenschapsregeling:

Of stel je vraag aan de ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad. Zij helpt je graag verder:
Rianne Kraal - Groenestein
Postbus 647
3800 AP Amersfoort
06 - 52 56 95 63
rianne.kraal@sheerenloo.nl

Contactpersonen regionale cliëntenraden

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven