Klachten

Bij ’s Heeren Loo willen we dat jij goed wordt begeleid en ondersteund. En dat je daar tevreden over bent. Daarom willen we weten wat wij wel en niet goed doen. Het is fijn als je daarover met ons wilt praten.

Ben je niet tevreden? Bespreek het.

Ben je niet tevreden? Of doen we niet wat we hebben afgesproken? Bespreek het eerst met je persoonlijk begeleider. Je kunt dit ook bespreken met de mensen die iets met jouw klacht kunnen doen. De cliëntvertrouwenspersoon of jouw familie kan je hierbij helpen.

De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen

De cliëntvertrouwenspersoon is er om je te helpen met je klacht. Je kunt met vragen terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Hij of zij luistert naar je. De cliëntvertrouwenspersoon kan je helpen of weet wie je kan helpen.

Bekijk wie de cliëntvertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris is in jouw regio.

Bij wie kun je een klacht indienen?

 • Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van jouw regio.

  Bekijk wie jouw klachtenfunctionaris is.

  Jouw familie of iemand anders kan ook namens jou een klacht indienen. Soms kan jouw wettelijk vertegenwoordiger ook zelf een klacht indienen. Je kunt over jouw klacht mailen/schrijven naar of bellen met de klachtenfunctionaris. Je kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.

  De klachtenfunctionaris bespreekt jouw klacht met jou.
  En ook met de mensen over wie jouw klacht gaat.
  Samen maken jullie afspraken over een oplossing.
  De klachtenfunctionaris vertelt de uitkomst aan de directeur.

  De directeur stuurt jou een brief over de uitkomst.
  De directeur stuurt die brief ook aan iedereen die ermee te maken heeft.
  Iedereen moet zich aan de oplossing houden.

  Lees meer over deze klachtprocedure in de klachtenregeling.

  • Is jouw klacht niet opgelost met de klachtenfunctionaris?
   Dan kun je een klacht sturen naar de klachtencommissie.

   Heb je een klacht over onvrijwillige zorg of (gesloten) jeugdzorg?
   Dan kun je direct een klacht indienen bij de klachtencommissie.
   Je kunt ook eerst naar de klachtenfunctionaris, als je dat liever wilt.
   De cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris kan je hiermee helpen.

   Je kan jouw klacht sturen via de e-mail: klacht.ckc@sheerenloo.nl of via de post: 

   Centrale Klachtencommissie Cliënten
   t.a.v. de ambtelijk secretaris
   Postbus 647
   3800 AP Amersfoort

   De mensen van de klachtencommissie werken niet bij ‘s Heeren Loo.

   De klachtencommissie bespreekt jouw klacht met jou. En ook met de mensen over wie jouw klacht gaat.
   Vaak gebeurt dit op een hoorzitting.
   Een hoorzitting is een bijeenkomst met de klachtencommissie.
   Tijdens de hoorzitting kan iedereen zijn verhaal vertellen.
   De klachtencommissie stelt ook vragen aan jou en de mensen over wie je klaagt.
   Daarna doet de klachtencommissie uitspraak.
   In de uitspraak staat wat de klachtencommissie van jouw klacht vindt.
   De klachtencommissie stuurt jou, de mensen over wie je klaagt en de Raad van Bestuur de uitspraak.

   Lees meer over deze klachtprocedure in het reglement.

  • Ben je bij de klachtenfunctionaris of de klachtencommissie geweest? En is jouw klacht niet opgelost? Dan kun je jouw klacht sturen naar de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De mensen van de Geschillencommissie werken niet bij of voor ’s Heeren Loo.

   Een klacht indienen bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg kost € 52,50. Als je (deels) gelijk krijgt, krijg je jouw geld (deels) terug.

   Website Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

  Folders

  Wil je het nog eens rustig nalezen? Dat kan dat in de folder klachtenregeling cliënten.

  Contact

  Kunnen we je helpen?

  Wil je meer weten over 's Heeren Loo. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, WhatsApp, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

  Neem contact op
  Terug naar boven