Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren.

Jan Fidder, voorzitter

Jan Fidder, voorzitter raad van bestuur

Drs. J. (Jan) Fidder (1957) koos in 2016 bewust voor terugkeer in de gehandicaptenzorg: "Door goed te besturen, maak je het cliënten, verwanten en medewerkers mogelijk om samen voor kwaliteit van leven voor cliënten te zorgen. Daaraan bijdragen vind ik prachtig! Onze zorg moet passen bij de vraag uit de maatschappij. Dat geldt zowel voor de inhoud van de zorg als de manier waarop we die zorg organiseren."

Met zijn natuurlijke inzicht én overzicht is hij een geboren leider die graag verbinding zoekt: "Ik heb in mijn carrière als voorzitter een zeer brede deskundigheid ontwikkeld. Zo heb ik veel ervaring op het gebied van financiën, HRM, Vastgoed, kwaliteit van zorg, veranderingsprocessen en de samenhang daartussen. Wat ik vervolgens graag doe, is mensen verbinden en in hun kracht zetten."

Jan Fidder is getrouwd en heeft twee kinderen.

Zijn loopbaan

Jan Fidder startte zijn loopbaan als fysiotherapeut, in een eigen praktijk samen met zijn vrouw. Hiernaast studeerde hij geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn ervaring als arts ligt op het terrein van psychotherapie en bedrijfsgeneeskunde.

Na diverse directiefuncties in de arbodienstverlening (Arbo Unie) maakte hij de overstap naar de gehandicaptenzorg. Hij is verantwoordelijk voor de sterke positionering van de vroegere Stichting Ipse. Ook heeft hij de kwaliteit van zorg vormgegeven binnen deze organisatie. Zo is er onder zijn leiding bij Ipse een cultuur ontstaan van samenwerken en vernieuwing. Voor de zwaardere zorg zocht én vond hij een partner in Stichting de Bruggen. Beide organisaties fuseerden tot Ipse de Bruggen. Zijn rol als CEO zette hij hier voort. Zijn ervaring binnen de gehandicaptenzorg houdt hier echter niet op. Van 2005 tot 2011 zat hij ook in het bestuur van onze branchevereniging VGN.

Ageeth Ouwehand, lid raad van bestuur

Ageeth Ouwehand, lid raad van bestuur

Mr. A. (Ageeth) W. Ouwehand (1963) versterkt per september 2020 de raad van bestuur. Al in de jaren tachtig maakte zij als stagiaire HBO-V kennis met ’s Heeren Loo. “Een boeiende en leerzame tijd”, omschrijft Ageeth deze periode. “Ik leerde er onder andere hoe belangrijk het is om samen met verwanten op te trekken bij de zorg voor mensen met een beperking. Dat bewustzijn neem ik nu ook mee op bestuurlijk niveau. Want alleen samen kunnen we een goed leven voor de cliënten realiseren; van lekker eten tot fijn wonen en goed behandelen. Samen met verwanten en met medewerkers die van betekenis kunnen zijn, voor zichzelf en voor de ander. Graag zet ik mijn ervaring in voor dit mooie werk.”

Ageeth woont in Leiden.

Haar loopbaan

Ageeth groeide op in Katwijk. Na de HBO-V en managementopleidingen binnen het zorgveld, studeerde zij Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden. Daarna volgde zij postacademische leergangen en trainingen voor het hoger management in de zorg, onder andere bij het Erasmus Centrum voor Management Development.

Ageeth Ouwehand kan bogen op een lange carrière in de zorg. Ze begon haar werkzame leven in de psychiatrische verpleegkunde. Zo was zij verpleegkundig hoofd en vervolgens Lid Bestuur divisie 1 (Manager Zorg) bij het LUMC. In 2008 werd zij directeur bij Middin en trad in 2013 toe als lid van de Raad van Bestuur van de Argos Zorggroep. Sinds 2016 was ze voorzitter van de raad van bestuur van Beweging 3.0. Ageeth Ouwehand vervult ook bestuurlijke activiteiten voor een groot aantal organisaties die direct of indirect verbonden zijn met de zorg.

Ernst Klunder, lid raad van bestuur

Ernst Klunder, lid raad van bestuur

Drs. E. (Ernst) Klunder (1963) houdt zich sinds oktober 2018 bezig met de bedrijfsvoering van ’s Heeren Loo. Ook de organisatieverandering en duurzaam ondernemen hebben zijn speciale aandacht. Hij is “gevallen” voor de koers van ’s Heeren Loo. “De kwetsbare mensen die wij ondersteunen, kunnen hun wensen en behoeften niet altijd duidelijk overbrengen. Ik vind het indrukwekkend om te zien hoe mijn collega’s in het land op allerlei manieren proberen de stem van onze cliënten te laten spreken. Door het toepassen van methodieken en kennis, maar ook met een simpel gebaar als een toegestoken hand of een glimlach. Zo komt een Goed leven voor cliënten en Mooi werk voor medewerkers weer een stap dichterbij. Dit vervult me met een gevoel van trots en de wetenschap dat ik op de juiste plek zit. Om hun werk te ondersteunen, werk ik graag aan de verbinding van kwaliteit van zorg en een doelmatige inzet van mensen en middelen.”

Ernst woont in Zwolle en is getrouwd met Simone. Samen hebben zij vier kinderen.

Zijn loopbaan

Ernst Klunder heeft een achtergrond als bedrijfseconoom. En hij heeft ruimte ervaring in de non-profit sector. Zo was hij onder andere lid van de Raad van Bestuur van RIAGG Over de IJssel en directeur Financiële Zaken & ICT bij de Isala klinieken. Daarnaast was hij voorzitter van de Raad van Bestuur bij de Dimence Groep, een concern met 10 zelfstandige stichtingen voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, generalistische en specialistische GGZ en forensische zorg. Ook is hij actief in meerdere nevenfuncties binnen de GGZ.

Met zijn brede kennis, achtergrond en ervaring in de GGZ wil hij bruggen slaan tussen de GGZ en de gehandicaptenzorg.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over 's Heeren Loo? Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven