Inclusie nog hoger op de agenda

Inclusie nog hoger op de agenda

Drie weken wachten op een nieuwe rolstoel omdat hij kapot is. Niet kunnen samenwonen met de liefde van je leven omdat je dan financieel gekort wordt en te weinig geld overhoudt. Of geweigerd worden in de bus. Het leven van mensen met een beperking is er de afgelopen jaren niet makkelijker op geworden. Ondanks dat Nederland in 2016 het VN-verdrag Handicap heeft getekend. In dat verdrag staat dat Nederland verplicht is de positie van gehandicapte mensen te versterken.

Dat staat in de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Mensen met een beperking krijgen volgens het rapport met moeite toegang tot zorg, de arbeidsmarkt en het speciaal onderwijs. Ze staan er financieel vaak minder goed voor en dan is er ook nog een tekort aan betaalbare aangepaste woningen.

2 miljoen Nederlanders

In ons land leven zo’n 2 miljoen Nederlanders met een beperking. Om volwaardig mee te doen met de maatschappij is volgens het rapport een stevig overheidsbeleid nodig. Er is behoefte aan duidelijke afspraken en regels. En het handhaven van die regels. Nu komt het voor dat de overheid geen sancties oplegt als mensen met een beperking worden uitgesloten.

Gelijk is gelijk

De schaduwrapportage wordt gepresenteerd op dinsdag 3 december (Wereld Gehandicaptendag). Dat gebeurt tijdens Gelijk is Gelijk: een netwerkbijeenkomst in de Jaarbeurshal in Utrecht waar ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar komen rondom het VN-verdrag Handicap. Ook stuurt de Alliantie een brief naar de Tweede Kamer. Op 11 december bespreekt de Tweede Kamer de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. 

Gerelateerde items

Terug naar boven