Onderzoek passende zorg voor mensen met LVB
en psychische problemen bij de huisarts

Het doel van het promotieonderzoek van Katrien Pouls is het verbeteren van de huisartsenzorg aan mensen met een LVB en psychische problemen.

Over het onderzoek

Katrien heeft het eerste deel van haar promotieonderzoek afgerond. Met een zogenoemde ‘scoping review’ bracht zij in kaart wat er in de literatuur staat over de huisartsenzorg voor deze patiëntengroep. Ook deed zij twee retrospectieve database-onderzoeken.
In routinematig verzamelde data van landelijke huisartsen en gespecialiseerde GGZ keek ze naar de verschillen in psychische diagnose en geleverde zorg aan mensen met en zonder een LVB. De resultaten van deze twee studies worden binnenkort gepubliceerd.

In het tweede deel van het promotietraject gaat Katrien in gesprek met patiënten, huisartsen en POH’s. Dat doet ze door middel van semigestructureerde interviews en focusgroepen. Het doel: in beeld brengen hoe de ondervraagden de zorg ervaren. En welke verbeteringen vanuit ieders perspectief zorgen voor betere ondersteuning van de huisarts en daarmee voor het verbeteren van de zorg voor mensen met een LVB en psychische problemen.

De resultaten van dit promotieonderzoek geven ons inzicht in de zorgvragen van mensen met een LVB en psychische problemen in de huisartsenpraktijk, en in de ervaringen, knelpunten en behoeften.

Het uiteindelijke doel is om kwetsbare patiënten met LVB en psychische zorg zo snel mogelijk de meest passende zorg te geven als ze aankloppen bij de huisarts.

Status: lopend onderzoek

Onderzoeker

Katrien Pouls
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Samen met prof. dr. Geraline Leusink, prof. Dr. Pim Assendelft, Dr. Monique Koks-Leensen en Dr. Mathilde Mastebroek.

Publicaties

Samenwerkende partijen

LVB: lichte verstandelijke beperking

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een IQ tussen de 50 en 75. Ze kunnen veel, maar vinden het soms moeilijk om dingen te begrijpen. Sommigen maken moeilijk contact met anderen. Bovendien hebben ze het vaak lastig op school, op het werk of thuis. Sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben leerproblemen, gedragsproblemen of een psychische aandoening.

Lees meer over LVB
Terug naar boven