Paramedische behandeling voor mensen met een (verstandelijke) beperking

Wil je dat je kind of familielid (weer) beter kan functioneren. Denk bijvoorbeeld aan meer of beter bewegen, gezonder leven, beter slapen en beter communiceren. Dan kan je kind of familielid terecht bij een van onze fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten of logopedisten in onze poliklinieken. Deze paramedici zijn allemaal gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of andere beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen.

Hoe kunnen deze specialisten jou helpen?

 • Heeft je kind, familielid of patiënt moeite met lopen, zitten of liggen? Pijn in de gewrichten of spieren? Of problemen met het evenwicht? Dan kun je naar een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten. De fysiotherapeut onderzoekt, begeleidt en behandelt. Samen met de fysiotherapeut werkt jouw kind of familielid aan verbetering van lichamelijke klachten. Het doel is dat jouw kind of familielid (weer) makkelijker beweegt. En zo zelfstandig en prettig mogelijk kan leven. Misschien is het verstandig dat jouw kind of familielid zijn leefgewoontes verandert. Zoals meer bewegen.

 • Sommige mensen met een (verstandelijke) beperking hebben problemen met eten of drinken. Omdat ze teveel of te weinig eten of de verkeerde dingen eten. Of omdat ze zich vaak verslikken. Voor advies en begeleiding kun je terecht bij onze gespecialiseerde diëtisten. Zij weten alles van de problemen waar mensen met een beperking mee te maken kunnen krijgen.

  Misschien heeft het eetprobleem te maken met een aandoening, zoals epilepsie of diabetes. Of met autisme of ADHD. Het kan ook gaan om een eetstoornis zoals anorexia of Binge eating disorder. Bij diabetes/suikerziekte zorgt de diëtist dat het eten en drinken past bij de medicijnen. Is er sprake van een voedselallergie? Dan vertelt de diëtist wat je kind of familielid beter wel en niet kan eten. Ook medicijnen kunnen zorgen voor meer of minder zin in eten.

 • Natuurlijk wil jouw kind of familielid zo zelfstandig en prettig mogelijk leven. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Heeft je kind of familielid moeite met bepaalde dagelijkse handelingen of activiteiten? Een ergotherapeut onderzoekt waarom dat zo is. Samen zoeken we naar oplossingen. De ergotherapeut helpt bijvoorbeeld bij het leren afwassen, koken of aankleden. Bij werken of leren op school. En bij een goede invulling van de dag en de vrije tijd. 

  Kortom: je kind of familielid leert nieuwe vaardigheden en leert om een handeling op een andere manier uit te voeren. En jij als ouder of verzorger leert hoe je daarbij kunt helpen. De ergotherapeut adviseert ook over hulpmiddelen, zoals aangepast bestek, douchehulpmiddelen, aangepast meubilair en tilhulpmiddelen.

 • Heeft je kind of familielid een (lichte) verstandelijke beperkingen problemen met een van onderstaande onderwerpen? Dan helpen we graag. Een behandeling begint met onderzoek: wat zijn de problemen en wat wil je kind, of begeleider bereiken? Natuurlijk instrueren zij ook familie en begeleiders.

  Communicatie
  Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking is gesproken taal vaak ingewikkeld. Logopedie helpt met behandeling en/of advies over ondersteunende communicatiemiddelen. Denk aan: lichaamstaal, pictogrammen, voorwerpen, foto’s, tekeningen, gebaren, apps en spraakcomputers. Dit noemen we ondersteunde communicatie.

  Spraak/taal
  Logopedisten kunnen de spraak- en/of taalontwikkeling van je kind of familielid in kaart brengen. Vervolgens helpen zij met het verbeteren van de verstaanbaarheid en het stimuleren van de taalontwikkeling.

  Horen

  Logopedisten kunnen het gehoor van je kind of familielid testen en zo nodig verwijzen naar een audicien voor een gehoorapparaat. Ook leren ze je kind of familielid hoe daarmee om te gaan.

  Eten en drinken
  Soms geeft eten en drinken problemen. Denk aan verslikken, niet (goed) kunnen kauwen en niet kunnen afhappen. Je kind of familielid kan dan eten gaan weigeren en medische klachten krijgen, zoals een longontsteking. De logopedist zoekt hulpmiddelen en/of kijkt of de structuur van het voedingsmiddel kan worden aangepast om eten en/of drinken te vergemakkelijken.

  Sensorische informatieverwerking
  Heeft je kind of familielid problemen met het verwerken van zintuiglijke informatie? Dan kan SI-therapie helpen.

Multidisciplinair team

Gaat het om een uitgebreide of ingewikkelde vraag? Dan kunnen onze paramedici gemakkelijk de hulp inroepen van andere specialisten binnen Advisium. Een multidisciplinair team kijkt dan naar je kind of familielid. Zo geven we altijd de best mogelijke ondersteuning.

Paramedische behandeling bij jou in de buurt

Je weet nu meer over de mogelijkheden van paramedische behandeling. Daarvoor kun je terecht in onze poliklinieken door heel Nederland. Vind een polikliniek in de buurt.

De poliklinieken zijn onderdeel van expertisecentrum Advisium. Daar werken specialisten met veel kennis en expertise om mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of andere beperking te onderzoeken, behandelen en te begeleiden. Dankzij de bundeling van deze kennis en expertise vinden we altijd een oplossing.

Contact

Kunnen we je helpen?

Wil je meer weten over paramedische zorg. Of heb je een vraag? We helpen je graag op weg. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Per telefoon, e-mail of via social media. Net wat jij prettig vindt. Van maandag tot en met vrijdag zitten wij klaar om jouw vragen te beantwoorden. Van 08.00 uur in de morgen tot 18.00 uur in de avond.

Neem contact op
Terug naar boven